Piri Reisin Hayatı ve Gizemli Haritası – A BLOG
17 Temmuz 2019 ,Çarşamba
Anasayfa / Tarih / Osmanlı Tarihi / Bilinmeyen Gerçekler / Piri Reisin Hayatı ve Gizemli Haritası

Piri Reisin Hayatı ve Gizemli Haritası

Piri Reis; Asıl adı Muhiddin Piri olan Piri Reis, 1465 yılında Gelibolu’da doğdu. Birtakım kaynaklar ise aslen Konyalı olduğunu söylemektedir. Osmanlı denizcilerinden Gelibolulu Kemal Reis‘in yeğenidir. Amcasının onun hayatında önemli bir yeri vardır. Denize ilk amcasıyla birlikte açıldı.

1487 ile 1493 yılları arasında Akdeniz’de yapılan akınlara katıldı. 1486’da Osmanlı Devleti’nin görevlendirmesi üzerine, amcası ile birlikte İspanya’da katliama uğrayan Müslümanlar’ın yardımına gitti. 1494 yılında ise Osmanlı donanmasının resmi olarak hizmetine girdi. 1500 yılında yapılanMora Seferi‘nde gösterdiği üstün başarıyla ön plana çıktı. Bu sefer sırasında Osmanlı Kaptan-ı Deryası’nın hayatını kurtarmıştı.

Amcası Kemal Reis, 1511’de ölünce bir süre Gelibolu’ya yerleşti. Burada “Kitab-ı Bahriye” adlı kitabı üzerinde çalıştı. 1513 yılında gerçeğe en yakın ilk dünya haritasını çizdi. 1516’da yapılan Mısır Seferi‘ne ve 1522’de yapılan Rodos Seferi‘ne katıldı.1525 yılında hazırladığı çalışması Kitab-ı Bahriye‘yi, Kanuni Sultan Süleyman’a sundu. Portekizlilerin ele geçirdiği Aden’i 1548 yılında geri aldı. 1554 yılında idam edildi.

Piri Reis Osmanlı Türkü Denizci Amiral Ve Kartografı. Haritası Osmanlı Devleti İlim Teknik Osmanlı Devleti. Ünlü Türk Müslüman Bilim Adamları Kimdir Bilim Katkıları Nedir Turk Islam Bilginleri
Piri Reis Osmanlı Türkü Denizci Amiral Ve Kartografı. Haritası Osmanlı Devleti İlim Teknik Osmanlı Devleti. Ünlü Türk Müslüman Bilim Adamları Kimdir Bilim Katkıları Nedir Turk Islam Bilginleri

Piri Reis’in Hayatı

Piri Reis, (doğumu. 1465-70, Gelibolu – ölümü. 1554, Kahire), Osmanlı denizcisidir.
Amerika’yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınmıştır.
Piri Reis eşsiz bir kartograf ve deniz bilimleri üstadı olmasının yanı sıra, Osmanlı deniz tarihinde izler bırakmış bir kaptandır.

Piri Reis’in babası Karamanlı Hacı Mehmet, amcası ise ünlü denizci Kemal Reis’tir. Piri denizciliğe amcası Kemal Reis’in yanında başladı; 1487-1493 yılları arasında birlikte Akdeniz’de korsanlık yaptılar; Sicilya, Korsika, Sardunya ve Fransa kıyılarına yapılan akınlara katıldılar. 1486’da Endülüs’te Müslümanların hakimiyetindeki son şehir olan Gırnata’da katliama uğrayan Müslümanlar Osmanlı Devleti’nden yardım isteyince o yıllarda deniz aşırı sefere çıkacak donanması bulunmayan Osmanlı Devleti, Kemal Reis’i Osmanlı Bayrağı altında İspanya’ya gönderdi. Bu sefere katılan Piri Reis, amcası ile birlikte müslümanları İspanya’dan Kuzey Afrika’ya taşıdı. Venedik üzerine sefer hazırlığına girişen II. Beyazid’in Akdeniz’de korsanlık yapan denizcileri Osmanlı donanmasına katılmaya çağırması üzerine 1494’te amcası ile birlikte İstanbul’da padişahın huzuruna çıktı ve birlikte donanmanın resmi hizmetine girdiler. Piri Reis, Osmanlı Donanması’nın Venedik Donanması’na karşı sağlamaya çalıştığı deniz kontrolü mücadelesinde Osmanlı donanmasında gemi komutanı olarak yer aldı, böylece ilk kez savaş kaptanı oldu. Yaptığı başarılı savaşların sonucunda Venedikliler barış istediler ve iki devlet arasında bir barış anlşması yapıldı. Piri Reis, 1495-1510 yıllarında İnebahtı, Moton, Koron, Navarin, Midilli, Rodos gibi deniz seferlerinde görev aldı. Akdeniz’de yaptığı seyirler sırasında gördüğü yerleri ve yaşadığı olayları, daha sonra Kitab-ı Bahriye adıyla dünya denizciliğinin de ilk kılavuz kitabı olma özelliğini taşıyacak olan kitabının taslağı olarak kaydetti.

Piri Resin Ölümü;

Mısır Kaptanı Piri Reis 1552’de Umman ve Basra üzerine 30 gemiyle çıktığı seferde, Hürmüz Kalesi’ni kuşatmıştı. Portekizlilerden aldığı haraç karşılığı kuşatmayı kaldırdı ve donanmasıyla Basra’ya döndü. Tamire muhtaç donanmayı orada bırakıp ganimet yüklü üç gemi ile Mısır’a döndü, gemilerden birisi yolda battı. Donanmayı Basra’da bırakması kusur sayıldığı için Mısır’da hapsedildi. Basra valisi Kubat Paşa’ya ganimetten istediği haracı vermemesi, Mısır Beylerbeyi Mehmet Paşa’nın politik hırsı yüzünden hakkında padişaha olumsuz rapor verildi ve dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın fermanı üzerine 1554’te boynu vurularak idam edildi. İdam edildiğinde 80 yaşının üzerinde olan Piri Reis’in terekesine devletçe el konuldu.

Piri Resin Haritasındaki Sır;

Gelibolulu Muhiddin Piri, yıllardır üzerinde çalıştığı Dünya haritasını Hicri 919 yılının Muharrem ayının (Mart/Nisan 1513) bir bahar günü tamama erdirdiğinde büyük ihtimalle yüzyıllar sonra üzerinde çok tartışılacak bir esere imza attığının farkında değildi. Haritasında kendini “Hacı Mehmed’in oğlu, Kemal Reis’in yeğeni Piri Reis” olarak tanıtmış, kullandığı kaynakların çeşitliliğini anlatırken hem zaman-ı İskender’den kalma kadim haritalara, hem de Kristof Kolomb’un haritasına işaret etmiş idi. Miladi takvime göre 1513 yılında tamamladığı eserini 1516-1517 yıllarındaki Mısır seferi esnasında Yavuz Sultan Selim’e sundu. Eserin bundan sonraki seyr-ü seferinin ayrıntılarını bilemiyoruz. Ancak bir noktada, harita tek parça olmaktan çıktı ve sadece Yenidünya’ya odaklanan kısmı elimize ulaşabildi.

9 Kasım 1929’da Topkapı Sarayı’nın müzeye dönüştürülmesi sırasında envanter çalışmaları sürerken Milli Müzeler Müdürü Halil Ethem Eldem, Piri Reis’in haritasına rastladı ve Fatih Sultan Mehmed’in kartografya ilgisini araştırmak üzere İstanbul’da bulunan Prof. Dr. Adolf Deismann’a gösterdi. Harita, o sıralarda tesadüfen şehirde olan ve Piri Reis’in 1526 yılında hazırladığı Kitab-ı Bahriye’si üzerine çalışan Prof. Dr. Paul Kahle’ye de gösterildi. Kahle haritanın Piri Reis’e ait olduğunu tespit etti ve haritanın varlığını 1931’de Leiden’de düzenlenen Şarkiyatçılar Kongresi’nde dünyaya duyurdu. Böylece haritanın bilim dünyası ve kartografya tarihi açısından önemi tartışılmaya başladı.

Piri Reis’in kaynakları arasında Kristof Kolomb’un haritasının da yer alması, büyük ilgi topladı ve Osmanlı’nın keşifler çağının gelişmelerini izlediğinin bir kanıtı olarak görüldü. Öte yandan, Piri Reis’ten daha önce yapılmış olan bazı Avrupa haritalarına dikkat çekilerek haritanın “çağının gerisinde” olduğu ileri sürüldü. En çarpıcı fikirlerden biri ise Piri Reis haritasının on binlerce yıl önceki Antarktika’yı yansıttığını söyleyen Prof. Charles Hapgood’dan geldi. Hapgood’a göre Piri Reis’in haritası Antarktika’nın buzullarla kaplı olmadan önceki halini tasvir etmişti ve bu yüzden de binlerce yıl öncesinde çizilmiş eski kadim uygarlıkların haritalarından izler taşıyordu. Erken modern dönem kartografya tarihi uzmanı Gregory C. McIntosh, 1513 Tarihli Piri Reis Haritası (The Piri Reis Map of 1513) adlı eserinde Hapgood’un hipotezini çürüterek, haritanın tarihselleştirilmesine büyük oranda katkıda bulundu. McIntosh’a göre Piri Reis’in haritası kendi döneminin tipik bir ürünü idi. En önemli özelliği ise Kristof Kolomb’un ikinci yolculuğunun izlerini taşıyan ve günümüze ulaşan tek harita olması idi.

Erken dönem kartografya uzmanı Gregory C. McIntosh, Piri Reis’in haritası üzerindeki araştırmalarını yıllarca sürdürdü ve nihayetinde Piri Reis’in 1513 Tarihli Haritası adlı kitabı yayımladı. Gregory C. McIntosh kartografya tarihi, coğrafi keşifler tarihi ve araştırmaları ile ilgileniyor, asıl uzmanlık alanı geç 15. ve erken 16. yüzyıl haritaları. Piri Reis’in 1513 Tarihli Haritası (The Piri Reis Map of 1513) adlı kitabı Georgia Üniversitesi Yayınları tarafından 2000 yılında basıldı. Kaliforniya Üniversitesi, Dominguez Hills, Felsefe Bölümü’nden 1981’de mezun olan Gregory C. McIntosh, 1985-2002 yılları arasında Hughes Havacılık, McDonnell Douglas ve Boeing Havacılık şirketlerinde çalıştı. Günümüzde San Francisco’da Arader Galleries’de görev yapan Gregory C. McIntosh’un haritacılık üzerine 20’den fazla kitabı, kitap eleştirisi ve konferans notu bulunuyor.

Piri Reisin Haritası Osmanlı Devleti İlim Ve Teknik İlerlemeleri Osmanlı Devleti. Ünlü Türk Müslüman Bilim Adamları Kimlerdir Bilim Katkıları Nedir Turk Islam Bilginleri

Hakkında admin

DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR

Haberleşme Alanında Yerli Dönem Başlıyor

Türkiye’nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ın İstanbul Şile ve Ağva başta olmak üzere 11 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.